Sex av tio svenska har tillgång till en bärbar dator

Den senaste undersökningen visar att nu sex av tio svenska har tillgång till en bärbar dator och börjar man räkna smartphones till kategorin bärbara datorer kommer nog siffran se betydligt högre ut. Senaste tio åren har bjudit på enorm utveckling av teknik och sett till millennieskiftet då 9 procent av invånarna mellan 9 och 79 år hade tillgång till en bärbar dator har det skett en hel del båda vad gäller tillgänglighet och priser. Under åren mellan 2006 och 2009 har den årliga ökningen av tillgång vad gäller bärbar dator, inneburit en totalökning på 24 procent. Morgondagens siffror är av allt att döma i samma uppgående riktning som föregående år.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply