Ansiktslyftning – Ett viktig val!

När man blir äldre så förändras kroppen och inte minst ansiktet. För majoriteten är ett kirurgiskt ingrepp som ett ansiktslyft inte aktuellt och för vissa något som kan förändra hela livet. Nedan finns 5 punkter som är viktiga att tänka igenom noga innan ett sådant beslut.

1. Ta reda på all information om hur ett ansiktsløftning går till och hur ett eventuellt slutresultat skulle kunna se ut på dig.
2. Vad för olika metoder finns det för ansiktslyftning och vilken av dessa du föredrar med tanke på de olika fördelar och risker som de innebär.
3. Hur ser tiden efter ansiktslyftet ut? Hur lång är läkningsprocessen och hur måste du anpassa din vardag efter detta.
4. Sätt dig i kontakt med en expert och ställ alla dumma frågor som du bara kan Förväntningarna på det kirurgiska ingreppet måste vara rimliga och noga igenomtänkta.tänka dig.
5. Kolla igenom de olika aktörerna och var kristisk.

Det viktiga och förstå är att ett ansiktslyft aldrig kan ersätta en dålig självkänsla.  Men om förväntningar är de rätta på ingreppet och att det görs av rätt anledningar så är det ett första steg mot något som kan förändra livet för många. Dvs, ge dig själv möjligheten att få en god förståelse hur en ingreppet kommer att påverka ditt liv.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply